EKOLOŠKA TEHNOLOŠKA OPREMA


Proizvajamo številne izvedbe industrijskih odpraševalnih sistemov in naprav. Naprave za sežig dimnih plinov. Projektiramo filtrske sisteme in naprave za odsesovanje in filtriranje nečistoč, ki nastajajo pri industrijske panogah kot so:


  • Livarska industrija
  • Lesna industrija
  • Kemična industrija
  • Farmacija
  • Industrija gradbenih materialov
  • Živilska industrija
  • Papirna industrija


Kot filtrske naprave se uporabljajo suhi žepasti filtri različnih oblik in izvedb in ciklonski ciklonski izločevalci ali kombinacija obeh. Filtrske naprave obsegajo kapacitete zraka 200000 m3/h, filtrskih površin do 2000 m2, odvisno predvsem od vrste in količine prahu.